Rolf Tobiassen døde 21. mars 2017

ROLF TOBIASSEN

Vi retter en stor takk til Rolf for alt han gjorde for å skape en AMOPA-forening i Norge, en arena der han fortsatte til det aller siste med å engasjere seg i tiltak hjemme og internasjonalt.

Nekrolog 

Vår venn og kollega Rolf Tobiassen døde 21. mars, 83 år gammel. Han var en iherdig forkjemper for fransk i skolen og en pioner i fransk-norsk universitetssamarbeid. Hans entusiasme for fransk språk ble vakt i gymnastiden i Kristiansand. Der møtte han også sin Randi. Hun har i et og alt delt hans frankofile interesser. Rolf ble i 1960 cand. philol. med hovedoppgave om ”natur og menneskenatur” hos Rousseau. Fra 1962 til han nådde pensjonsalder hadde han sin arbeidsplass ved Universitetet i Oslo, som lærer og bestyrer ved Romansk institutt og senere som leder av Senter for universitetssamarbeid med Frankrike.Rolfs arbeid for rekruttering til fransk startet etter at faget på 70-tallet ikke lenger var obligatorisk og fortsatte til det siste. Franskens stilling i Norge førte også til samarbeidet mellom norske universiteter og universitetet i Caen og opprettelsen av OFNEC i 1983. Det ga nye studiemuligheter for filologer og realfagstudenter. Senere fikk han i stand samarbeid om bl. a. ingeniørstudier ved INSA Toulouse . For å styrke kontakten mellom norske og franske forskningsmiljøer opprettet han i 1998 Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris.

Rolf var aktiv på mange arenaer. Han var med på å stifte Fransklærerforeningen i Norge, og var leder i en lang periode. For de med ordenen Palmes Académiques i Norge stiftet han i 2005 en norsk forening, AMOPA Norvège, nok en arena for arbeid for fransk språk og kultur.

I flere tiår har Rolf og Randi vært aktive i foreningen Souvenir Normand. Gjennom den ble det knyttet varige vennskapsbånd og internasjonal kontakt ved årlige treff med tilsvarende foreninger i bl.a. Frankrike og England.

Rolf er blitt behørig hedret for sin innsats. Han er bl.a. Commandeur des Palmes Académiques, Officier de l’Ordre national du Mérite, æresdoktor ved Universitetet i Caen, Chevalier de la Légion d’Honneur, og har mottatt Kongens fortjenstmedalje i gull.

Rolf var en inspirator for utallige studenter og en god venn. Han etterlater seg et tomrom som blir umulig å fylle. Vi takker for hans utrolige innsats. Våre tanker går til Randi, sønn og datter som har mistet en flott ektefelle og far.

Turid Lillian Henriksen, Brynhild Sirevåg, Jan I. Pedersen

(Denne nekrologen ble med små modifikasjoner publisert i Aftenposten lørdag 25. mars 2017)